Super­nyt­ti­ga go­ji­bä­ret

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Go­ji­bä­ret, el­ler bock­tör­ne som det he­ter på svens­ka, är egent­li­gen ing­en ny­het; det har ätits se­dan ur­min­nes ti­der i Asi­en. De tor­ka­de bär vi kan kö­pa i han­deln kom­mer främst från Ki­na.

Go­ji­bä­ren är ri­ka på an­tiox­i­dan­ter, mi­ne­ra­ler och vi­ta­mi­ner och sägs även in­ne­hål­la vik­ti­ga äm­nen som skyd­dar ögats cel­ler. Sma­ken på de tor­ka­de bä­ren på­min­ner om rus­sin med en bes­ka­re ef­ter­smak.

Nu­me­ra kan man kö­pa plan­tor i träd­gårds­bu­ti­ken men det går även bra att dri­va upp dem från frö. Bus­kar­na kan bli uppe­mot två me­ter och har tun­na, böj­da gre­nar, of­ta torn­för­sed­da. Man bör även tän­ka på att de skju­ter rot­skott.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.