1 Förberedelser och ma­te­ri­al

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

För att gö­ra den lil­la björk­bän­ken be­hö­ver man ha till­gång till björk. Har man in­te det, bru­kar man kun­na få till­stånd att ta hos nå­gon mar­kä­ga­re.

För­sök att få tag i så ra­ka björksla­nor som möj­ligt. Med en se­ka­tör går det se­dan lätt att klip­pa bort gre­nar­na. Till den här bän­ken som är 110 cm lång, 35 cm djup och 45 cm hög ka­pas björ­kar­na till:

9 st pin­nar 110 cm långa och 2-3 cm i di­a­me­ter 5 st pin­nar 33 cm långa och cir­ka 3 cm i di­a­me­ter 2 st pin­nar 60 cm långa och cir­ka 2,5 cm i di­a­me­ter 4 st björk­stam­mar 42 cm långa och 4,5-5 cm i di­a­me­ter.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.