2 Verk­tyg

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Gör Det Själv -

Du be­hö­ver: • li­ten såg • tum­stock • skruv­dra­ga­re • se­ka­tör. Dess­utom be­hövs en pen­na och läng­re och kor­ta­re skruv.

Bör­ja med att skru­va ihop sit­sen. Lägg 8 av de 110 cm långa pin­nar­na på 3 av de 33 cm långa pin­nar­na, där 2 ska lig­ga 5 cm in på var­je än­de och en i mit­ten av bän­ken. För­bor­ra och för­sänk hå­len in­nan de skru­vas fast i de kor­ta pin­nar­na.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.