Djur i gröns­kan

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsreportage -

När Pa­me­la och Jan köp­te hu­set 1992 fanns på tom­ten en en­da stor gräs­mat­ta med tre äp­pel­träd, ett körs­bärs­träd och en ek. Idag, drygt fem­ton år se­na­re, är det svårt att tro att det är sam­ma tomt. Re­dan vid en­trén är det som att vand­ra in i en djung­el. Det vild­vux­na slu­ter sig runt be­sö­ka­ren; vin­ran­kor­na häng­er ner från per­go­lans tak, den sto­ra has­sel­bus­ken ger skug­ga och frukt­trä- den ska­par rum i gröns­kan.

– Vi är no­ga med att träd­går­den skall slu­ta om runt oss. Att det skall dof­ta och att träd­gårds­rum­men av­lö­ser varand­ra. För­de­len med gröns­kan är att det kom­mer myc­ket djur till träd­går­den, sä­ger Pa­me­la.

En igel­kott har flyt­tat hem till Asplund, lik­som två ek­or­rar.

För ett tag se­dan satt Pa­me­la och Pau­li­na in­om­hus och läs­te när de hör­de ett trip­pan­de ljud från rum­met in­till. Det var kat­ten som led­de in den ena igel­kot­ten i kö­ket där hon fick dricka och äta in­nan de bå­da gick ut igen.

– En söt histo­ria, sä­ger Pa­me­la, men hän­del­sen speg­lar li­vet i träd­går­den. Vi trivs och onek­li­gen trivs dju­ren ock­så.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.