Ek som vård­träd

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsreportage -

På fram­si­dans fa­sad, mot ga­tan, väx­er råd­hus­vin som se­na­re un­der hös­ten ex­plo­de­rar i färgska­lans al­la ny­an­ser.

Men när­mast eken, vid hu­sets egent­li­ga en­tré är det in­te myc­ket som väx­er.

– Det blir som en halv­må­ne där ingen­ting vill växa, be­rät­tar Pa­me­la. Eken är fa­mil­jens vård­träd och för­mod­li­gen har det för­ut stått fle­ra ekar på tom­ten. All­de­les ut­an­för, på gräs­pla­nen som lig­ger vid den be­röm­da ar­ki­tek­ten Gun­nar Asplund tings­hus, står fort­fa­ran­de någ­ra ekar kvar och Pa­me­la är över­ty­gad om att man haft en tings­plats bland ekar­na långt in­nan tings­hu­set bygg­des.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.