KOM­PO­STE­RA ME­RA

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen - TEXT OCH FOTO: JAN­NE GUSTAFS­SON

All od­ling grun­dar sig på att du har en bör­dig och luc­ker jord att ar­be­ta med. Det är säl­lan träd­gårds­jor­den är den bäs­ta möj­li­ga ut­an of­tast be­hö­ver man bätt­ra på den. De fles­ta jor­dar be­hö­ver till­fö­ras mer mulläm­nen för att bli rik­tigt bra. Att kö­pa jord i säck är be­kvämt och bra, men kom­postjord är bland det all­ra bäs­ta du kan blan­da ner för att få en fin od­lingsjord.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.