Mas­kar­na

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Lyckas Med Odlingen -

Det sju­der av liv i en väl­ba­lan­se­rad kom­post där många är med och hjäl­per till i ar­be­tet. Mas­kar­na är någ­ra av ”ar­be­tar­na”. Ibland hit­tar de dit själ­va, om kom­posten har mark­kon­takt. I löv­sam­ling­ar bru­kar man kun­na hit­ta löv­mask som kan flyt­tas till kom­posten. Det går även att kö­pa kom­post­mask. Mas­kar äter hälf­ten av sin vikt var­je dygn och pro­du­ce­rar mask­hu­mus av kom­postens innehåll.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.