TI­DI­GA BLAD

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdskalender: Maj-juni -

Blad­grön­sa­ker och vis­sa kryd­dor går ut­märkt att od­la i ex­em­pel­vis bal­kong­lå­dor. Od­ling­en kan få bör­ja re­dan på föns­ter­brä­dan el­ler på en in­gla­sad bal­kong el­ler ute­rum. Kul sätt att kun­na få en ti­dig skörd, även om det in­te blir i nå­gon stör­re mängd. Fun­kar fint med sal­lat, ruc­co­la, och spe­nat. Kryd­dor kan man an­ting­en så själv el­ler kö­pa i kru­ka och plan­te­ra om i stör­re lå­da el­ler an­nat prak­tiskt for­mat. Per­sil­ja och tim­jan är tå­li­ga, kan gå bra även med ba­si­li­ka men då bör man tän­ka på att den är li­te mer vär­mekrä­van­de.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.