Vatt­na klokt

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

En väl­må­en­de gräs­mat­ta ska in­te be­hö­va vatt­nas mer än even­tu­ellt vid lång­va­rig tor­ka och när den är ny­an­lagd. Vid de till­fäl­len det görs, tänk då på att gö­ra det ti­dig mor­gon el­ler kväll, und­vik mitt på da­gen när det är som varmast. Se till att vatt­na re­jält så att fuk­ten tar sig ner or­dent­ligt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.