Hand­klip­pa­re

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Att väl­ja vil­ken typ av gräs­klip­pa­re man ska in­för­skaf­fa bru­kar of­tast sty­ras av hur sto­ra gräsy­tor man har att klip­pa. Till de mind­re are­a­ler­na fun­ge­rar det fint med hand­gräs­klip­pa­re el­ler el­klip­pa­re.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.