ÖVERVINTRANDE KRYDD­VÄX­TER

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

Krydd­väx­ter är va­na att växa på var­ma­re bredd­gra­der och vill ha en so­lig växt­plats.

Men man ska pas­sa sig för att ge dem för myc­ket vat­ten då de ogil­lar för blöt jord.

Vatt­na vid torr vä­der­lek el­ler när de ser ut att be­hö­va li­te ex­tra vat­ten. Det går ut­märkt att od­la kryd­dor i bå­de kru­kor och på fri­land. När man od­lar i kru­kor ska man tän­ka på att väl­ja li­te läg­re sor­ter och att de be­hö­ver mer vat­ten än de som väx­er på fri­land.

Har du köpt kryd­dor i mat­af­fä­ren och får en del av plan­tan över, sätt ner den i jor­den och den fort­sät­ter växa och ge mer skörd. Har man övervintrande krydd­väx­ter ska man in­te klip­pa ner dem på hös­ten, då har de säm­re skydd mot ky­lan och dess­utom kan regn­vat­ten tränga ner i de av­klipp­ta gre­nar­na och gö­ra att plan­tan rutt­nar.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.