A

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

tt od­la si­na eg­na kryd­dor är bå­de en­kelt och ro­ligt. In­te nog med att de är de­ko­ra­ti­va, man får ock­så till­gång till färs­ka och välsma­kan­de kryd­dor till sin mat­lag­ning un­der he­la som­ma­ren. Färs­ka kryd­dor är in­te ba­ra him­melskt gott ut­an har ock­så många väl­gö­ran­de egen­ska­per för krop­pen. En del av krydd­väx­ter­na loc­kar ock­så många in­sek­ter till träd­går­den.

Om man vill od­la kryd­dor­na från frö ska man för­kul­ti­ve­ra dem i mars, april när vår­so­len har kom­mit fram och bör­jat vär­ma. Ge­nom att för­kul­ti­ve­ra frö­na in­om­hus i till ex-

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.