Od­lingsprak­ti­ka

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Ren­sa ogräs, sätt po­ta­tis, gör kru­kor av ägg­skal och ploc­ka näss­lor. Det är någ­ra av tip­sen som gäl­ler för maj. The Sec­ret Gar­de­ner är en hand­bok för dig som dröm­mer om att ha ett prun­kan­de grön­saks­land. Den föl­jer årets må­na­der och är fylld av här­li­ga och smar­ta idéer. För­fat­ta­ren ploc­kar från si­na eg­na er­fa­ren­he­ter, vil­ket ger boken ett per­son­ligt och trev­ligt till­tal. Dess­utom får du råd om hur du be­va­ra di­na god­sa­ker ge­nom syr­ning, sylt­ning, tork­ning och in­lägg­ning i sprit. The Sec­ret Gar­de­ner, Na­tur & Kul­tur, 160 si­dor, cirkapris: 162 kro­nor ISBN 9789127137295

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.