Äls­ka­de bi

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Jo­achim Pet­ters­sons sto­ra fri­tids­in­tres­se är bi­od­ling och på tom­ten i Brom­ma i Stock­holm har han fy­ra eg­na biku­por. I boken Bi­syss­la be­rät­tar han om allt från hur du byg­ger en ku­pa, tar hand om di­na bin och hur du ska­par en bi­vän­lig träd­gård. Boken är per­fekt för dig som fun­de­rar på att skaf­fa bin el­ler som ba­ra är ny­fi­ken på hur bi­od­ling fun­ge­rar. Det finns för­stås ock­så ett ka­pi­tel som hand­lar om hur du tar hand om ho­nung­en på bäs­ta sätt. Bi­syss­la, Bon­ni­er Fakta, 96 si­dor, cirkapris: 195 kro­nor ISBN 9789174244960

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.