Låt bar­nen va­ra med

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Cla­ra Lid­ström och An­naka­rin Ny­berg har gjort en gör det själv-bok för små hem­ma­od­la­re. Boken vän­der sig till barn i låg­sta­di­e­ål­dern och in­ne­hål­ler tyd­li­ga be­skriv­ning­ar på lät­ta od­lings­pro­jekt som ex­em­pel­vis att od­la to­ma­ter och sol­ro­sor, sät­ta vit­lök och la­ga vit­löksost och gö­ra ett spel av bö­nor. Al­la be­skriv­ning­ar­na är lek­fullt il­lu­stre­ra­de i steg för steg-form av Ka­ty Kim­bell och Li Sö­der­berg. Od­la - steg för steg, Rabén & Sjögren, 53 si­dor, cirkapris: 93 kro­nor ISBN: 9789129690774

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.