Gil­las i som­mar!

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Ledare -

1. Tid att re­sa och se sig om­kring. And­ras träd­går­dar, ko­lo­ni­om­rå­den och som på bil­den här – Dröm­par­ken i En­kö­ping, ge­stal­tad av Pi­et Ou­dolf som har an­vänt bre­da pens­lar och må­lat ra­bat­ter­na med. 2. Snart dags för smult­ron och jord­gub­bar. Lyx­ig till­va­ro att ha eget jord­gubbs­land. Nu får man lön för mö­dan och kan nju­ta av obe­spru­ta­de ”gub­bar”. 3. Pio­ner­nas frä­scha och lätt syr­li­ga doft. Spring in­te för­bi dem i din iver att få träd­går­den per­fekt. Ploc­ka en bu­kett och sätt i en vas till­sam­mans med vitmå­ra så kan du nju­ta av dem in­om­hus ock­så. Läc­ker kom­bi­na­tion bå­de doft-, färg- och form­mäs­sigt.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.