BLOMKÅLSCOUSCOUS

4- 6 pers

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

1 blom­kåls­hu­vud 2 msk kall­pres­sad oliv- el­ler raps­ol­ja 1 msk ci­tron­juice 80 g blan­dad sal­lat 1 dl tor­ka­de tran­bär 1/2 dl rus­sin 2 dl val­nöt­ter vin­bär el­ler gra­na­täp­pel­kär­nor 1 pol­ka­be­ta 4–5 cm av en rät­ti­ka el­ler 1 maj­ro­va ev ört­salt

1. Riv blom­kå­len på ett rivjärn och lägg i kallt vat­ten 3–4 mi­nu­ter. Det går bra att hop­pa över blöt­lägg­ning­en men blom­kå­len blir mil­da­re i sma­ken då.

2. Häll av vatt­net. Rör ihop ol­jan och ci­tron­jui­cen och blan­da med blom­kå­len. Lägg upp sal­lad på ett fat och lägg över blom­kåls­smu­lor­na.

3. Strö över tor­ka­de tran­bär, rus­sin, val­nöt­ter och vin­bär el­ler gra­na­täp­pel­kär­nor. Ska­la pol­ka­be­tan och rät­ti­kan och kör ige­nom en grön­sakssvarv el­ler skär i tun­na strim­lor och lägg på sal­la­den.

4. Kryd­da even­tu­ellt li­te ex­tra med ört­salt. Den här rät­ten är god att smak­sät­ta med hac­kad färsk myn­ta el­ler per­sil­ja. Avo­ka­do­klyf­tor pas­sar ock­så bra till.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.