Va­nilj­glass, cir­ka 1 li­ter

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Trädgårdsskolan -

1 va­nilj­stång (Bour­bon­va­nilj) 4 dl stan­dard­mjölk 3 dl visp­gräd­de 6 äggu­lor 2 dl strö­soc­ker De­la va­nilj­stång­en på läng­den och skra­pa ur frö­na. Ko­ka upp mjölk och gräd­de med va­nilj­stång och frön i en rost­fri ka­strull. Vis­pa äggu­lor och soc­ker luf­tigt. Häll den var­ma grädd­bland­ning­en över gu­lor­na. Häll till­ba­ka allt i ka­strul­len och rör om. Sjud un­der kraf­tig visp­ning bland­ning­en till 85 gra­der el­ler tills den bör­jar tjock­na Ta av från vär­men, den får in­te ko­ka. Häll upp mas­san i en bun­ke och kyl ner. Si­la av och kör i glass­ma­skin. Ställ in glas­sen i fry­sen 1–2 tim­mar in­nan ser­ve­ring.

Till­be­hör 3 dl visp­gräd­de, lätt­vis­pad 2 l jord­gub­bar, snop­pa­de De­la jord­gub­bar­na på mit­ten om de är sto­ra. Var­va jord­gub­bar, ma­räng­er, glass och vis­pad gräd­de i sto­ra burkar el­ler på ett stort fat.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.