Få koll på grön­sa­ker­na

Hem Ljuva Hem Trädgård - - Boktips -

Vil­ka löksor­ter kan du? Och vil­ka potatis- och kål­sor­ter? I ”Grön­sakslex­i­kon” finns he­la 400 oli­ka sor­ters grön­sa­ker. Visst kanske kun­ska­pen in­te all­tid be­hövs men det är ju så him­la kul att kun­na ve­ta skill­na­der­na mel­lan en po­ta­tislök och en jum­bolök. I Grön­sakslex­i­kon är allt en­kelt för­kla­rat och du får ock­så od­lings- och tillag­ningstips. Bakom boken står det kun­ni­ga gäng­et på So­run­da grön­saks­hall, Ni­na Wes­terlind, Pel­le Bos­ta, Isa­bel­la Vik­berg och Gun­nar Netz. Grön­sakslex­i­kon, Natur & Kultur, 224 si­dor cirka­pris: 187 kro­nor

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.