DEKORATIV KLÄDHÄNGARE AV KVASTSKAFT

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och sty­ling CECILIA GRENDER Fo­to CAROLINE TENGEN

Snygg, trev­lig och dekorativ – den kan an­vän­das till myc­ket.

Fi­nas­te kläd­häng­a­ren gör du en­kelt av någ­ra kvastskaft, ett lä­der­snö­re och li­te färg. Snygg, trev­lig och dekorativ – den kan an­vän­das till myc­ket. Välj att må­la be­nen i en färg som du tyc­ker om. I sin en­kel­het blir den till ett in­tres­sant blick­fång i hemmet.

Tidsåt­gång: 2 tim­mar, ex­kl. tork­tid. Svå­rig­hets­grad: ★★✩✩✩ • 5 kvastskaft el­ler rundsta­var, längd 140 cm • 1 trä­ring, 30 cm i di­a­me­ter – vi har an­vänt en bro­dyr­bå­ge • 5 skru­var i mäs­sing för att fäs­ta bro­dyr­bå­gen mot sta­var­na • 1,2 me­ter rund lä­der­rem,...

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.