Hem­ma hos!

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

HÄR BOR: Fri­da och Ro­bert Zet­ter­berg med Mel­ker, 9 år, Me­ja, 6 år och Stel­lan, 4 år, samt kat­ter­na Sim­ba och Smu­lan. YRKEN: Fri­da är un­der­skö­ters­ka och Ro­bert dri­ver en an­lägg­nings­fir­ma. LÄGE: En halv­mil utan­för Vet­lan­da. HUSFAKTA: Nybyggt i egen re­gi, med 200 kvadrat­me­ter boyta för­de­lat på 7 rum och kök. Fri­da och Ro­bert har ut­gått från My­resjö­hus mo­dell Hud­son, som de änd­rat li­te på. DET BÄSTA MED HU­SET: ”Den jät­testo­ra al­ta­nen med ut­sikt över skogen och vår nya damm.”

Fa­mil­jen Zet­ter­berg lät byg­ga dröm­vil­lan mitt i skogen och snart får de sin förs­ta gran­ne, när Fri­das sys­ter byg­ger nytt fem­hund­ra me­ter bort.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.