Lyx­ig well­ness

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

I slu­tet av mars släpp­te Jysk en ny kol­lek­tion i eko­lo­gisk bo­mull. Kol­lek­tio­nen, som går un­der nam­net Scan­di­na­vi­an Sen­se, be­står av hem­tex­tili­er i 100 pro­cent eko­lo­gisk bo­mull. Du kan bland an­nat hit­ta kud­dar, täc­ken och hand­du­kar med en lyx­ig och mi­ni­ma­lis­tisk well­ness-käns­la. På bil­den syns hand­du­ken Id­re som kos­tar 75 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.