NYTT FRÅN IKEA

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Ike­as nya kol­lek­tion går un­der nam­net In­dust­ri­ell och finns i bu­tik nu från april. Kol­lek­tio­nen, som be­står av bord, bän­kar, sto­lar, lam­por, kru­kor, tall­ri­kar, glas och köks­hand­du­kar, är ett sam­ar­be­te mel­lan Ikea och de­sig­nern Pi­et He­in Eek. Sto­len som är i mas­siv fu­ru och klar­lac­ke­rad kos­tar 795 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.