Stil­rent & tid­löst

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

Den po­pu­lä­ra hand­blåsta va­sen Fal­la från Wik & Wal­søe lan­se­ra­des un­der Stock­holm De­sign We­ek 2017. I år ut­ö­ka­de de se­ri­en med två nya färg­to­ner – vitt och trans­pa­rent. De­sig­nen på va­sen är in­spi­re­rad av en fal­lan­de vat­ten­drop­pe, där­av nam­net. Fal­la finns i tre stor­le­kar och kos­tar från 299 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.