Gör så här:

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

LÄNGST TILL VÄNSTER

Röd­be­tor kan man skör­da och nju­ta av än­da in på höst­kan­ten, men man ska se till att ta upp dem in­nan fros­ten kom­mer.

VÄNSTER

Ci­tron­me­liss. Kryd­dor är bå­de lättod­la­de och an­vänd­ba­ra i kö­ket. Tänk på att kryd­dor blir go­da­re om du skör­dar re­gel­bun­det.

4. Nu kan du ba­ra vän­ta på att plan­tor­na ska växa och bör­ja ge skörd.

2. Lägg pap­per i bott­nen på pall­kra­gen för att för­hind­ra att ogräs kom­mer upp. Fyll se­dan med jord, blan­dat med kom­post och li­te göd­sel och sätt ner till ex­em­pel smult­ron­plan­tor. Vill du hell­re så från frö, jäm­nar du till jor­den, gör få­ror och sår ner frö­na. Vattna se­dan dina frön el­ler plan­tor.

3. Lägg ut halm runt plan­tor­na. Med ett or­ga­niskt ma­te­ri­al får man en för­bätt­rad jord­struk­tur. Om du sår el­ler plan­te­rar bär­plan­tor, und­vi­ker du att bä­ren se­dan lig­ger mot jor­den.

1. Välj ut en bra plats för dina pall­kra­gar och jäm­na ut mar­ken un­der dem så att de står sta­digt. Må­la se­dan pall­kra­gar­na med ut­om­hus­färg och låt tor­ka.

5. Njut av din skörd från ti­dig som­mar till långt in på sen­som­ma­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.