PLUGGPLANTOR

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Grön­sa­ker som krä­ver var­ma­re jord in­nan de tål att plan­te­ras ut på fri­land kan med för­del dri­vas upp i så kal­la­de plugg­brät­ten in­om­hus el­ler i växt­hus med frost­vakt. Det fun­ge­rar ut­märkt för sor­ter som squash, fri­lands­gur­ka, bö­nor och majs. När ris­ken för frost­nät­ter är över har man fi­na plan­tor som är re­do för ut­plan­te­ring. Plugg­brät­te­na är prak­tis­ka bå­de för att man får plats med fler plan­tor på mind­re yta än om man an­vän­der van­li­ga kru­kor och att de har ett bra djup så att röt­ter­na kan ut­veck­las.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.