ALLT STÖR­RE UTBUD

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Nu är det dags att kö­pa sätt­po­ta­tis om du än­nu in­te gjort det, sär­skilt om du vill för­vis­sa dig om att få tag i nå­gon sär­skild sort. På bil­den en gam­mal klas­si­ker `Ear­ly Pu­ri­tan´. Det finns nu­me­ra ett väx­an­de utbud av sor­ter och det är all­tid ro­ligt att pro­va nå­got nytt. Om man in­te har så gott om plats men än­då vill tes­ta någ­ra oli­ka sor­ter kan man väl­ja en så kal­lad gour­met­lå­da som bru­kar in­ne­hål­la fy­ra sor­ter. Se­dan gäl­ler det ba­ra att me­mo­re­ra vil­ka sor­ter man gil­la­de bäst till kom­man­de års odling.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.