PE­LAR­GON I BLOM

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Någ­ra av de över­vint­ra­de pe­lar­go­ner­na som in­te klipp­tes ner så hårt kom­mer nu med sin förs­ta blom­ning. I det här fal­let är det sor­ten `Car­mel´ som bju­der på enk­la vi­ta blom­mor med en smal ro­saröd kant på kron­bla­den. Li­te dis­kret men läc­ker i sin en­kel­het. Nu ser vi fram emot att öv­ri­ga sor­ter så små­ning­om kom­mer i blom. Det är lätt att drab­bas av ”pe­lar­gon­ba­cil­len” så det gäl­ler att hål­la igen så sam­ling­en in­te sväl­ler över al­la bred­der.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.