OGRÄS­JAK­TEN STAR­TAR

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Till­sam­mans med allt an­nat som bör­jar spi­ra un­der vå­ren vak­nar även ogrä­sen till liv. Snart nog är mask­ro­sor­na där och ly­ser med si­na sol­gu­la blom­mor. För­vis­so är de vack­ra men tan­ken på att var­je blom­ma kan ge upp­hov till fle­ra hund­ra nya när de frö­at av sig, gör dem mind­re at­trak­ti­va. Dags att ta fram mask­ro­sjär­net och lir­ka upp de långa, flerå­ri­ga röt­ter­na. Lägg in­te de upp­drag­na plan­tor­na i kom­posten, blom­mor­na kan bil­da frö även om mask­ro­sen är upp­dra­gen.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.