DAGS ATT BUNKRA

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

Pas­sa på att tan­ka upp och fyll de kärl som finns till­gäng­li­ga un­der de of­ta fö­re­kom­man­de vår­reg­nen. Snart är det dags för träd­gårds­lan­dets såd­der och vå­rens kruk­plan­te­ring­ar. Då är det all­tid fint att ha vat­ten till­gäng­ligt, sär­skilt på plat­ser där det in­te finns så god till­gång på brunns­vat­ten. Många ha­de sto­ra pro­blem med de lå­ga grund­vat­ten­ni­vå­er­na för­ra sommaren, och de tär ju trå­kigt om det ska sät­ta käp­par i hju­let för oss som är gla­da i att od­la.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.