TIPS!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

Bikar­bo­nat till­sam­mans med ät­ti­ka kan lö­sa prop­pen i av­lop­pet helt ut­an star­ka ke­mi­ka­li­er. 1. Häll i bikar­bo­nat blan­dat med salt i av­lop­pet. 2. Häll på ät­ti­ka och se hur det bör­jar bubb­la och frä­sa. (Det är dock ba­ra ofar­lig kol­di­ox­id.) 3. Vän­ta en stund. 4. Häll på ko­kan­de vat­ten och det kom­mer bubb­la yt­ter­li­ga­re. 5. Klart! An­nars gör du om pro­ce­du­ren.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.