Hög tid för vår­städ­ning

Hem Ljuva Hem - - FIXA STILEN -

De fles­ta kan nog hål­la med om att käns­lan efter en re­jäl vår­städ­ning är väl­digt till­freds­stäl­lan­de. Bosch har ta­git fram städ­pro­duk­ter som bå­de är tys­ta och prak­tis­ka för att gö­ra städ­ning­en li­te ro­li­ga­re. In’ge­ni­us ProSi­lence har bli­vit ut­sedd till värl­dens tys­tas­te damm­su­ga­re och kos­tar 4 299 kro­nor. Den sladd­lö­sa damm­su­ga­ren, Athlet, kos­tar 4 399 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.