Färg­glatt hem­ma­kon­tor

Hem Ljuva Hem - - EXPERTPANELEN -

FRÅ­GA

Hej­san! Jag har pre­cis star­tat eget fö­re­tag och kom­mer nu ock­så job­ba myc­ket hem­i­från. Jag tänk­te där­för bör­ja in­re­da ett nytt hem­ma­kon­tor. Jag vill gär­na att det ska kän­nas lek­fullt och färg­glatt, men än­då in­te för barns­ligt. Har du tips på li­te kon­tors- och skriv­bords­in­red­ning som skul­le kun­na pas­sa? Jag har re­dan ett skriv­bord och da­tor och så­dant, tän­ker mer på öv­rig in­red­ning på skriv­bor­det el­ler så som pif­far till det li­te! San­na

SVAR

Hej San­na! Kul att du har star­tat ett eget fö­re­tag. När man har ett hem­ma­kon­tor är det trev­ligt att gö­ra det snyggt och hem­trev­ligt för att öka mo­ti­va­tio­nen. Of­tast har bud­get­ked­jor­na väl­digt myc­ket fint för en bra peng. Här kom­mer li­te tips! Sara Wigsén

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.