Få ut me­ra gläd­je av din fri­tid

Hem Ljuva Hem - - HUS OCH PENGAR -

FÖRBRÄNNINGSTOALETTER

Vi säl­jer al­la mo­del­ler och hjäl­per dig att väl­ja vilken för­brän­ningsto­a­lett som är bäst för dig. In­stal­la­tions-tjäns­ter, ser­vice, till­be­hör. Vi kan förbränningstoaletter!

BADTUNNOR / UTESPA

Badtunnor och utespa i myc­ket hög kva­li­tet och med tre oli­ka val av upp­värm­ning: ved, ga­sol och el. Till­val som bub­bel, be­lys­ning, re­nings­verk med me­ra.

BADSTUGOR

Just nu kam­panjpri­ser på samt­li­ga pro­duk­ter i an­non­sen

Bastu­tun­nor i stå­en­de el­ler lig­gan­de mo­dell. Pre­cis som bad­tun­nor­na bygg­da i vär­me­be­hand­lad fu­ru, vack­ra och håll­ba­ra.

CINDERELLA INCINOLET

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.