MÅ­LA TJÄRLEK MED

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL -

”Hu­set har fått en ny vin­ter­kap­pa”. I som­ras må­la­de Malin och Li­nus över sitt slit­na slam­fär­ga­de dröm­hus med

AUSON SVARTTJÄRA. Det vä­derut­sat­ta lä­get med sol hela da­gen och kraf­ti­ga havs­vin­dar gjor­de att fa­sa­den sprack och tap­pa­de färg. Men nu har dröm­hu­set fått ett ge­di­get skydd mot vä­der och vind – pre­cis som för 1 000 år se­dan när trätjä­ra skyd­da­de vå­ra hus, bå­tar och kyr­kor. Upp­täck även trätjä­ror­na; mo­dern grå, tra­di­tio­nell röd, klas­sisk brun el­ler vac­ker grön.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.