Sa ra väl­jer …

Hem Ljuva Hem - - VÄLKOMMEN! -

Nu är grill­sä­song­en i full gång och vad pas­sar in­te bätt­re då än proff­si­ga, egen­gjor­da ham­bur­ga­re? Ham­bur­ger­pres­sen gör det en­kelt att for­ma di­na ham­bur­ga­re snyggt och snabbt in­nan du släng­er på dem på gril­len (el­ler i stek­pan­nan un­der de reg­ni­ga da­gar­na). Pas­sar även väl­digt bra som gå bort­pre­sent nu un­der som­ma­ren! Kom­mer från Blue­box och kos­tar 179 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.