TIPS FÖR KOL­GRIL­LEN!

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

KÖT­TET BRÄNNS LÄTT NÄR JAG HAR MARINERAT DET, VAR­FÖR? Tor­ka av köt­tet in­nan du bör­jar så att ma­ri­na­den in­te drop­par ner på glö­den, då bör­jar den brin­na och brän­ner köt­tet.

VAR­FÖR FASTNAR FISKEN PÅ GALLRET NÄR JAG SKA GRIL­LA? Gallret är för­mod­li­gen kallt, lägg på det i god tid in­nan du ska gril­la. Ta ut fisken och an­nat som ska gril­las ur ky­len så att det hin­ner få rumstem­pe­ra­tur in­nan du bör­jar. Vänd in­te fisken för snabbt, låt den få en ste­ky­ta först.

JAG GIL­LAR ATT BLAN­DA KÖTT, SKALDJUR OCH GRÖN­SA­KER PÅ SAM­MA SPETT, DET BLIR SÅ VAC­KERT. MEN HUR VET JAG ATT ALLT ÄR FÄRDIGGRILLAT? Att blan­da rå­va­ror på sam­ma spett blir säl­lan lyc­kat, ty­värr, sätt dem på varsitt spett om du in­te vill ha bränd el­ler rå mat.

GRILLAD FRUKT TILL DESSERT, HUR GÖR JAG? Det fun­kar bra att gril­la till ex­em­pel ana­nas, per­si­ka, mango el­ler pä­ron. Jordgubbar och and­ra bär kan du läg­ga i fo­lie. Ser­ve­ra gär­na med gräd­de el­ler yog­hurt som smak­satts med någon­ting syr­ligt som ci­tron el­ler lime. Mums!

HUR GÖR JAG ENKLAST RENT GRILL­GALL­RET? Det finns många knep och me­to­der men det bäs­ta är nog att dis­ka med så­pa och lå­ta det lig­ga och dra i vatt­net först. Du kan även smör­ja in gallret med så­pa, läg­ga in det i ug­nen på 100 °C och där­ef­ter lå­ta det sval­na in­nan du dis­kar det.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.