BOKTIPSET !

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

An­to­lo­gin ”Vi är sys­kon” är en per­fekt bok för al­la som ska få sys­kon el­ler som är sys­kon. Här finns 12 be­rät­tel­ser om hur kul, jobbigt, ir­ri­te­ran­de, spän­nan­de och my­sigt det kan va­ra att de­la si­na för­äld­rar med nå­gon. Ibland blir hjär­tat all­de­les varmt och ibland vill man ba­ra skic­ka till­ba­ka be­bi­sen. Stor igen­kän­ning! VI ÄR SYS­KON • RA­BEN & SJÖGREN • REK. ÅL­DER 3– 6 ÅR • CIRKA­PRIS: 129 KRO­NOR ISBN 978-91-29-70678-9

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.