ÅRE – fjäll­vand­ring PAS­SAR BÄST FÖR: Kom­pis­gäng, par

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Fjäll­vand­ring i Åre är en helt un­der­bar som­marak­ti­vi­tet för den som upp­skat­tar den fris­ka, vack­ra na­tu­ren och att hål­la sig ak­tiv. Det fi­na är att det finns bå­de enk­la och tuf­fa tu­rer att väl­ja bland, an­pas­sa ef­ter vad du själv öns­kar och or­kar. Välj om du vill vandra he­la Åresku­tan runt un­der en el­ler två da­gar el­ler ta en kor­ta­re tur och njut av ut­sik­ten från top­pen. Det finns hur många oli­ka le­der som helst kring, och på, Åresku­tan. Se upp för stark sol un­der da­gen och mygg un­der ef­ter­mid­da­gen/kväl­len. Glöm in­te att pac­ka ner bra och bekvä­ma skor!

4

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.