HARADS – Tre­e­ho­tel PAS­SAR BÄST FÖR: Kom­pis­gäng, par

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

I Harads lig­ger det häf­ti­ga, uni­ka och världs­kän­da ho­tel­let Tre­e­ho­tel där du bor i en träd­ko­ja. Idén är att er­bju­da ett hög­klas­sigt bo­en­de på en har­mo­nisk plats där du som gäst kan sam­la kraft i en orörd na­tur. Tre­e­ho­tel lig­ger i Harads som i sin tur lig­ger vid Lu­leäl­ven, drygt sju mil från Lu­leås flyg­plats och fy­ra mil upp­ströms Bo­den. I byn bor om­kring 600 per­so­ner och det fan­tas­tis­ka med Harads är dess na­tur. Träd­ko­jor­na lig­ger 4– 6 me­ter över mar­ken och har al­la en fan­tas­tisk ut­sikt över Lu­leäl­ven. Här får du ga­ran­te­rad av­kopp­ling!

Foto: Peter Lund­ström

2

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.