GOT­LAND – Crêpe­ri­et i Fi­de PAS­SAR BÄST FÖR: Al­la

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Got­land har bli­vit otroligt po­pu­lärt un­der de se­nas­te åren, kanske för att det finns så många idyl­lis­ka smult­ron­stäl­len på ön. I ett li­tet un­dan­gömt hörn i Fi­de finns ett crêpe­rie som he­ter Crêpe­rie Lätt som en Ga­let­te. Ut­an­för ser det in­te myc­ket ut för värl­den men de crêpes som ser­ve­ras här sägs va­ra de bäs­ta ut­an­för Frank­ri­kes grän­ser. Äga­ren, Alex­an­dre Eme­ry, pra­tar gär­na frans­ka och dri­ver det char­mi­ga crêpe­ri­et på ett här­ligt bo­he­miskt vis. Un­der som­ma­ren är crêpe­ri­et öp­pet var­je dag mel­lan 10 och 22 och här finns en stor och blom­mig ute­ser­ve­ring. Det finns ett stort ut­bud av bå­da ma­ti­ga och sö­ta crêpes, någon­ting för al­la.

Foto: Växjö Ci­ty­sam­ver­kan

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.