VÄXJÖ – Karl-Os­kar-da­gar­na PAS­SAR BÄST FÖR: Al­la

Hem Ljuva Hem - - GODA NYHETER -

Karl- Os­kar-da­gar­na i Växjö, även kal­lat ”årets stads­fest”, an­ord­nas var­je år i Växjö Ci­ty. Stads­fes­ten på­går 17–19 au­gusti och bju­der bland an­nat på ti­vo­li, li­ve­mu­sik, ro­li­ga ak­ti­vi­te­ter och spän­nan­de un­der­håll­ning. Un­der den här hel­gen är det en stor här­lig fes­ti­valkäns­la över sta­den och det finns någon­ting som pas­sar al­la. Un­der för­ra året upp­träd­de bland an­nat Ben­ja­min Ingros­so, Mol­ly San­dén, Sa­bi­na Ddum­ba och Lo­reen. De finns gott om mat, go­dis, lop­pi­sar och and­ra un­der­hål­lan­de ak­ti­vi­te­ter. Det här vill du in­te mis­sa!

Foto: Colourbox 10

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.