Su­per­pe­lar­go­ner

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Nu lan­se­rar Plan­ta­gen en helt ny pre­mi­um­pe­lar­gon som bå­de är enkla­re att skö­ta och får fler blom­mor i mer in­ten­si­va fär­ger. Pe­lar­go­nen he­ter ’Cal­li­o­pe M’ och ska va­ra mer tå­lig mot regn och stark sol, dess­utom har den läng­re håll­bar­het. Pe­lar­go­nen finns i fär­ger­na röd, ro­sa, oran­ge, li­la, vit och White splash. Kos­tar 39,90 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.