Luf­ti­ga­re på gol­vet

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Tit­tar man snabbt ser de här skjut­dör­rar­na ut som vil­ka som helst, men om man ki­kar li­te när­ma­re så ser man att de är topp­häng­da, allt­så helt ut­an golv­ske­na. Det­ta gör en stör­re skill­nad än man kan tro, det ska­par en mer luf­tig käns­la ef­tersom det in­te läng­re finns en mar­ke­ring i gol­vet var rum­met slu­tar och bör­jar. De gör det dess­utom enkla­re att stä­da! Det nya topp­häng­da al­ter­na­ti­vet finns för pre­mi­um­dör­rar­na Es­te­tic och Ar­tic hos El­fa.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.