Färgspra­kan­de i kö­ket

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

Det här spän­nan­de sam­ar­be­tet mel­lan Smeg och Dol­ce & Gab­ba­na har änt­li­gen släppts på den svens­ka mark­na­den. Kol­lek­tio­nen Si­cily is my Lo­ve bott­nar i bå­de Smegs och Dol­ce & Gab­ba­nas ita­li­ens­ka ur­sprung och pro­duk­ter­na är pryd­da med ci­tro­ner, fi­konkak­tu­sar, ci­trus­fruk­ter och körs­bär. I kol­lek­tio­nen finns bland an­nat bröd­ros­tar, vat­ten­ko­ka­re och es­presso­ma­ski­ner som minst sagt stic­ker ut från mäng­den och sät­ter en färg­klick på ett an­nars vitt och färg­löst kök. Bröd­ros­ten kos­tar 4 995 kro­nor.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.