DE HÄR BLOMMORNA KAN DU ÄTA:

Hem Ljuva Hem - - MÅNADENS BASTA -

KRASSE – har en kryd­dig smak och an­vänds hel­färsk. VIOLER OCH PENSÉ­ER – kan kan­de­ras, bland an­nat. FLÄDERBLOMMOR – (ar­ten Sam­bucus ni­g­ra, and­ra sor­ter är gif­ti­ga!) GURKÖRT – lägg någ­ra i som­mar­bå­len som vac­ker och god de­ko­ra­tion. STOCKROS – finns i många fär­ger och kan va­rie­ras. DAGLILJA – sma­kar blom­migt och pas­sar per­fekt att gar­ne­ra upp­lägg­nings­fat med. ROS – gör te, ge­lé el­ler ba­ra de­ko­re­ra med ro­sen­blad. LAVENDEL – kan tor­kas och gö­ras te på, el­ler an­vän­das färs­ka. MASKROS – ba­ra det gu­la.

TUSENSKÖNA – vac­ker att de­ko­re­ra snitt­fa­tet med. RINGBLOMMOR – går att blan­da i ris, pas­ta och sal­la­der. Tes­ta även att kryd­da din snaps med ringblommor. SQUASHBLOMMA – (myc­ket kort över­lev­nads­tid, ta den så färsk som möj­ligt). De här blommorna kan man ock­så fri­te­ra el­ler fyl­la med nå­got och se­dan ser­ve­ra. Det grö­na på blom­man är in­te gott men själ­va blom­man har en knäck­lik­nan­de smak.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.