BLOMKÅLSFRIES

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

DU BE­HÖ­VER:

• 1 stort blom­kåls­hu­vud

• 150 g ri­ven ched­dar och gou­da

• 2 ägg

• 2 msk raps­ol­ja

• 2 msk mjöl

• 1 tsk lök­pul­ver

• 1 tsk vit­lökspul­ver

• 1 tsk salt

• ol­ja till stek­ning

I KÖ­KET

1. An­sa blom­kå­len och de­la den i mind­re bu­ket­ter. Ång­ko­ka bu­ket­ter­na i 10 mi­nu­ter i en ka­strull med lock och ½ cm vat­ten. Häll av vatt­net när blom­kå­len är näs­tan mjuk och pres­sa ut väts­kan, an­ting­en i en gam­mal­dags po­ta­tis­press el­ler ge­nom att häl­la blom­kå­len i ett durk­slag och pres­sa med en stor skål. 2. Låt blom­kå­len ånga av or­dent­ligt. Häll den av­run­na blom­kåls­mas­san i en skål och ta fram en skål till. De­la äg­gen och häll vi­tor­na i den tom­ma skå­len och gu­lor­na i skå­len med blom­kåls­mas­san. Hac­ka se­dan os­ten till fi­na smu­lor. Till­sätt os­ten i blom­kåls­mas­san till­sam­mans med mjöl och kryd­dor. 3. Vis­pa blom­kåls­mas­san väl med el­visp. Vis­pa ägg­vi­tor­na till ett hårt skum, häll ner dem i blom­kåls­mas­san och vis­pa sam­man på lägs­ta has­tig­het. 4. Häll över mas­san i en sprit­spå­se med stjärn­mun­styc­ke och tryck ut 7 cm långa sträng­ar på en bak­plåt klädd med bak­plåts­pap­per. Strö salt över.

VID GRIL­LEN

(200 °C). Lägg bak­ste­nen på gallret och låt den bli or­dent­ligt varm. Ställ bak­plå­ten med blomkålsfries på bak­ste­nen och ba­ka dem i cir­ka 20 mi­nu­ter. Håll ett öga på dem un­der de sista fem mi­nu­ter­na. De ska bli la­gom sprö­da men får in­te bli för hårt gril­la­de.

Re­cept: We­ber

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.