VAD ÄR SKILL­NA­DEN?

Hem Ljuva Hem - - I BLICKFÅNGET -

DI­REKT GRILL­NING Kött el­ler fisk pla­ce­ras på gallret ovan­på glö­den/vär­me­käl­lan. INDIREKT GRILL­NING Rå­va­ran läggs på gril­len men vid si­dan av vär­me­käl­lan och he­la gril­len täcks med ett lock. Re­sul­ta­tet är att rö­ken stängs in­ne och ger smak till köt­tet el­ler fisken.

ELGRILL – pas­sar där man in­te kan an­vän­da kol el­ler ga­sol, t ex på bal­kong­en. KOL­GRILL – tar tid att tän­da men ger spe­ci­ell grillsmak. GA­SOL­GRILL – blir snabbt varm, lätt att re­gle­ra vär­men. KLOT­GRILL – pas­sar in­te för indirekt grill­ning ef­tersom vär­men är den­sam­ma i he­la gril­len. BÄR­BAR GA­SOL­GRILL – drivs med por­ta­bel ga­sol­flas­ka. ENGÅNGSGRILL – per­fekt för den spon­ta­na pick­nic­ken.

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.