Gall­ra per­si­ko­trä­det?

Hem Ljuva Hem - - GRÖNA SIDORNA -

FRÅ­GA Hej! Jag har ett per­si­ko­träd i mitt växt­hus. Det blom­ma­de rik­ligt och jag for runt med en pen­sel för att hjäl­pa till med pol­li­ne­ring­en. Nu ser det ut som att det näs­tan blev ”för” bra, det är näm­li­gen mas­sor av fruk­ter på gång. Även om jag na­tur­ligt­vis gär­na vill ha myc­ket frukt und­rar jag om det kanske be­hö­ver gall­ras?

Mau­ritz

SVAR Hej Mau­ritz! Vad kul med den lyc­ka­de pol­li­ne­ring­en som re­sul­te­rat i så många fruktäm­nen. Du re­so­ne­rar helt rätt an­gå­en­de gall­ring. Om du spa­rar för många fruk­ter kom­mer de bli små och ris­ke­rar att bli då­li­ga om de sit­ter för tätt ifall nå­gon frukt skul­le rutt­na. Dess­utom är ris­ken stor att gre­nar­na knäcks om tyng­den blir för stor. Du kan än­då bli tvung­en att ge trä­det li­te ex­tra stöd på grund av den rik­li­ga skör­den. Hop­pas du får en bra skörd av sto­ra, sö­ta och go­da per­si­kor.

Jan­ne Gustafs­son

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.