Tren­dig peg­board med fif­fig för­va­ring

Hem Ljuva Hem - - INNEHÅLL - Text och sty­ling CE­CI­LIA GRENDER Foto CA­RO­LI­NE TENGEN

Den fi­na hål­tav­lan gör du en­kelt själv på någ­ra tim­mar. Välj ett träslag som pas­sar in i ditt hem, ploc­ka fram verk­ty­gen och sätt i gång.

Det fär­di­ga re­sul­ta­tet blir en för­va­ringsen­het till pys­sel­rum­met, hal­len, kö­ket el­ler var­för in­te till sov­rum­met. Möj­lig­he­ter­na är många. Du kan ock­så kom­bi­ne­ra den med sö­ta små in­red­nings­de­tal­jer, en kru­ka med en grön växt, en pif­fig vas och kanske en teck­ning el­ler någ­ra fo­ton. För­va­ring och de­ko­ra­tion i ett!

4 tim­mar. Tidsåt­gång: Svå­rig­hets­grad: ★★★★✩

Newspapers in Swedish

Newspapers from Sweden

© PressReader. All rights reserved.